Sjekk hvor mange bakterier det er hos deg
Ta en hygienesjekk ved bruk av en ATP bakteriemåler for å kartlegge hvor rene overflatene er hos deg.

En metode for å sjekke hygienen og påvise usynlig forurensning av mikroorganismer er måling av ATP, et molekyl som finnes i alle levende celler. Apparatet som måler ATP er svært enkle å bruke. På kort tid kommer det opp et tall som viser mengden av ATP på det området som blir testet. Mikroorganismer, også kalt mikrober, er mikroskopiske organismer. Det vil si selvstendige livsformer som man ikke kan se med det blotte øye. Dette er først og fremst en- og fåcellede organismer som bakterier, mykoplasmaer og protozoer, men også smittestoffer som virus.

Mikroorganismer som bakterier og virus kan være skadelige, og gjør deg og andre syke. På områder som er i direkte kontakt med mat, bør målingene ligge under 500. Alle andre steder bør ha målinger på under 1000.

Kontroll av renhold og fjerning av bakterier og virus.

Vi utfører hygienekontroll med ATP-måleren og avdekker tilstanden og eventuelle problemområder. Til fjerning av bakterier og virus benytter vi blant annet desinfiseringsprodukter, som 0- stiller store områder effektivt og miljøvennlig. vi anbefaller også deretter kunden om hvilken produkter som bør benyttes til daglig renhold. For best effekt og reduksjon av smittefare anbefaler vi de beste produktene , tilpasset kundensbehov. produktenevi bruker egner seg til barnehager, restauranter, kontorer, møtelokaler, treningsrom m.m. 

For ytterligere informasjon ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale eller kostnadsfri inspeksjon.
Tlf. 40 69 50 57 eller mail til anila@k2facility.no

Del på
Facebook
Linkedin

Flere aktuelle saker