VI UTFØRER SMITTEVASK OG DESINFISERING

K2 Facility AS vasker og desinfiserer bygg og innbo ved smitte som for eksempel salmonella, legionella, tuberkulose og andre smittekilder.

 

Våre prosedyrer og HMS-system sikrer deg som kunde og våre ansatte under og etter arbeidet.

Vi bruker godkjent verneutstyr, rengjørings- og desinfiseringsmidler.

Vår erfaring og gode rutiner er din trygghet!

 

Smitterenhold er en viktig del av smittevernet hos helseinstutisjoner. Mangelfullt smitterenhold kan bidra til å forurense miljøet og overføre smitte. Et rent miljø derimot, gir grunnlag for god smittekontroll. Det skal ikke bare se rent ut, men renholdet skal bidra til å hindre smitteoverføring.
Rengjøringspersonell spiller derfor en viktig rolle når det gjelder å hindre smittespredning i helseinstitusjoner. De renholderne vi benytter får ekstern kurs i smitterenhold.

 

Som dere fleste vet ble Koronaviruset oppdaget i januar 2020, etter at et utbrudd av luftveisinfeksjon som oppsto i den kinesiske byen Wuhan. Smitten ble sporet til matmarkedet Huanan Seafood Wholesale Market. Mye tyder på at smitten kommer fra flaggermus, som også var virusbæreren under SARS-epidemien i 2003.

 

Viruset har fått navnet SARS-CoV-2. Sykdommen kalles COVID-19 (corona virus disease). Den gir influensalignende symptomer som feber, pustevansker eller hoste. Inkubasjonstiden er 2 til 10 dager. Viruset er ufarlig for folk flest, men på lik linje med «vanlig» influensa, som årlig dreper 900 i Norge, er mennesker med svakt immunsystem utsatt.

 

Derfor er det nå viktig at man legger til rette for gode hygieniske rutiner.

 

Om du eller din bedrift har spørsmål og trenger hjelp med forebygging og desinfisering av områder med mistanke om smitte eller påvist smitte av COVID-19 Er det bare å ta kontakt ?

 

Her har vi våre medarbeidere ute på oppdrag med mistanke om COVID-19 vi bruker verneutstyr anbefalt av ISSA :

 

Respirator med N95-filtrering eller bedre, eventuelt en luftrensemaskin*
Øyevern eller ansiktsmaske
Engangskjortel eller kroppsdekke (eller klare rutiner for tekstilvask)
Hansker
Skoovertrekk eller sko som kan desinfiseres

Image may contain: 1 person, standing

Del på
Facebook
Linkedin

Flere aktuelle saker